Tot Z Diensten

Home

Opleidingen

Onderzoek

Consultancy

Tot Z Consultancy

Diensten BV

Tot Z – Specialist in het functionele domein.

Tot Z is een bedrijf dat al vele jaren op functioneel terrein werkzaam is. Naast opleidingen, waarin het "hoe doe ik het" centraal staat, levert Tot Z waar nodig ook consultancydiensten.

Uitgangspunten

 

Tot Z hanteert als basis voor consultancy altijd het principe `Ik geef u geen vis, ik leer u vissen`. Consultancy is erop gericht dat u zo snel mogelijk de betreffende werkzaamheden zelfstandig kunt uitvoeren, waarna u Tot Z dus niet meer nodig heeft. Hoe eerder een consultant van Tot Z dus (weer) bij u de deur uit loopt, hoe beter het is. Voor u, maar ook voor Tot Z overigens. Wij worden liever nog eens teruggevraagd voor een andere klus dan dat we proberen een consultancyklus nodeloos te rekken.

 

 

 Aard van de consultancywerkzaamheden

 

Tot Z is gespecialiseerd op het functionele terrein; toepassing van computertechnologie in bedrijfsprocessen. Alle consultancy die kan worden geleverd ligt logischerwijs dus ook op dat terrein. We doen dus ook heel veel NIET en zeggen ook regelmatig nee tegen een verzoek om consultancy. Wij geloven in specialismen en voor heel veel wensen moet u dus een andere partij zoeken. Maar we zijn er wel van overtuigd dat we op het grensvlak van bedrijf en IT (hoewel we die term proberen te vermijden), de nodige nuttige ondersteuning kunnen bieden.

 

 

Aanpak

 

Vaak komen bedrijven in eerste instantie met een bepaalde opleidingsbehoefte bij Tot Z terecht, je moet immers eerst iets weten om vervolgens iets te kunnen. Daarna komt logischerwijs de fase om deze kennis ook in de eigen bedrijfssituatie te vertalen naar verbeteringen.  Die fase volbrengen veel bedrijven volledig zelfstandig en zij hebben dan ook geen enkele behoefte aan externe ondersteuning. Maar is er wel ondersteuning nodig, dan bent u bij Tot Z aan het juiste adres. Gewoonlijk bestaat de aanpak uit de navolgende stappen:

 

  • Kennismaking en doorspreken wensen
  • Vaststellen te behalen doelen
  • Voorstel Tot Z over aanpak, doorlooptijden, kosten etc.
  • Af- of goedkeuring
  • Bij goedkeuring: uitvoering van de werkzaamheden conform afspraken

 

Deze aanpak zal u niet al te onbekend voorkomen.

Belangrijk punt binnen Tot Z is wel het doelgericht werken, vandaar dat al in stap 2 deze doelen worden vastgesteld.

 

Contact

 

Spreekt bovenstaande u aan? Neem dan vrijblijvend contact op.

In een gesprek zal al snel duidelijk zijn òf, en zo ja hoe, Tot  Z u van dienst kan zijn.

 

 

 

 

Tot Z Diensten